Welcome

Fandom: Rygklapperi eller kreativt fællesskab?

Fandom er en betegnelse for en gruppe af mennesker der er meget optaget af en bestemt ting: i dette her tilfælde science fiction og lignende genrer. Min gode ven Rasmus Wichmann spørger inde på Litteratursiden om fandom er godt for os? Eller rettere: Er det godt for de medlemmer af fandom der gerne vil være […]

Lange science fiction-noveller

I forbindelse med Niels Klim-prisen har der været en del diskussion om inddeling af kortere science fiction-tekster i kategorier. Jeg mener at den kategori der hedder ”novella” på engelsk ikke rigtig findes på dansk. Det er en kategori som omfatter de længste tekster fra novellemagasinerne, der ikke bliver delt op i flere dele som en […]

Fremmed eller velkendt stjerne?

Der er nu efterhånden udkommet seks årlige “Lige under overfladen” antologier fra Science Fiction Cirklen, hvor danske forfattere præsenterer deres bud på hvad en god science fiction-novelle er. År for år er antallet af noveller steget og kvaliteten af novellerne er også for opadgående. Men på et eller andet tidspunkt, når man har hængt der […]